System monitorowania konstrukcji jako nieodzowny element prac budowlanych

Dzięki prężnemu rozwojowi nowoczesnych technologii w wielu gałęziach przemysłu zyskuje zupełnie nowe możliwości i perspektywy i możliwość realizacji niedostępnych wcześniej, trudnych przedsięwzięć. Nie inaczej jest w budownictwie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym możliwe jest tworzenie coraz bardziej wymagających i skomplikowanych konstrukcji, w trudnych i dotąd niedostępnych lokalizacjach. Pomagają w tym nowoczesne technologie, specjalistyczne maszyny i materiały, a także obliczenia pozwalające na przewidywanie i unikanie potencjalnych zagrożeń. W tym ostatnim aspekcie niezastąpione są systemy monitorowania konstrukcji.

Wymogi współczesnego budownictwa

Ze względu na coraz większe zagęszczenie miast, a także ceny gruntów obecnie wznoszone budowle budowane są głębiej, wyżej, a także coraz bliżej innych, już istniejących obiektów. Następstwem takiego stanu rzeczy jest konieczność zwiększonej troski o aspekty wykraczające poza granice działki inwestycyjnej. Mowa tutaj o sąsiedniej infrastrukturze, na którą prace budowlane mogą mieć istotny wpływ. Ryzyko wzrasta zwłaszcza wtedy, gdy sąsiednie budynki są w niezbyt dobrym stanie technicznym lub są to budynki o wartości kulturowej. Aby zapewnić bezpieczeństwo tychże budynków, konieczne jest więc stałe monitorowanie parametrów takich jak drgania, hałas czy zapylenie, które mogą mieć kluczowy wpływ na stan sąsiedniej infrastruktury.

System monitorowania konstrukcji jako niezbędna ochrona sąsiadujące infrastruktury

Nowoczesne budownictwo pozwala w wielu sytuacjach na przyspieszenie różnego rodzaju prac budowlanych poprzez zastosowanie urządzeń i rozwiązań, które umożliwiając przyspieszenie prac, jednak równocześnie znacznie mocniej oddziałują na otoczenie. Nowoczesne systemy monitorowania konstrukcji umożliwiają stosowanie tych rozwiązań, przy stałej kontroli stanu sąsiednich budynków. W momencie pojawienia się niepokojących wyników monitorowania możliwe jest przerwanie prac lub zmiana technologii, na taką, która będzie słabiej oddziaływała na otoczenie. Systemy monitorowania konstrukcji umożliwiają prowadzenie prac budowlanych, które wymagają użycia dość inwazyjnych technologii bez ryzyka ich negatywnego wpływu na sąsiadujące zabudowania.

Monitorowanie konstrukcji szansą na bezpieczne budownictwo w miejscach do tej pory niedostępnych

Dzięki zastosowaniu wielopoziomowego monitorowania prac budowlanych możliwe jest ich prowadzenie w miejscach trudno dostępnych, w których do tej pory nie było to możliwe ze względu na zbyt bliskie sąsiedztwo budynków w złym stanie technicznym. Systemy monitorowania konstrukcji umożliwiają prowadzenie całkowicie świadomych i kontrolowanych prac budowlanych, które zabezpieczają interesy inwestora, a także właścicieli sąsiednich działek i budynków. Najważniejsze jest prowadzenie ciągłych i kontrolowanych pomiarów, posiadających automatyczne systemy powiadamiania. Dzięki temu w momencie pojawienia się niepokojących wartości pomiarów możliwe będzie szybkie wdrożenie zmian technologicznych pozwalających uniknąć uszkodzeń na sąsiednich działkach.

Dodaj komentarz