Jak długo trzeba czekać na pozwolenia na budowę domu?

Budowa domu to długi i skomplikowany proces. Zanim powstaną fundamenty pod wymarzony dom z ogrodem, trzeba przejść przez szereg formalności. W pierwszej kolejności należy uzyskać pozwolenia budowlane, bez których przystąpienie do budowy będzie niemożliwe. Jakie dokumenty na budowę będą niezbędne i gdzie złożyć wniosek? Ile wynosi szacowany czas oczekiwania na uzyskanie zgody na rozpoczęcia budowy?

Jak pozyskać pozwolenia budowlane?

Zakup działki budowlanej i wybranie projektu idealnego domu to dopiero pierwszy krok. Żeby rozpocząć budowę, trzeba najpierw pozyskać odpowiednie pozwolenia. Jakie dokumenty na budowę będą potrzebne? O pozwolenie budowlane należy ubiegać się w miejscowym urzędzie, składając wniosek o pozwolenie na budowę. Do niego dołączyć należy dokument potwierdzający nabycie praw do działki (np. akt własności lub umowa dzierżawy) oraz decyzję o warunkach zabudowy i planie zagospodarowania terenu.
Zanim firma budowlana wkroczy na teren budowy, urząd oceni, czy projekt domu jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązującymi przepisami. Sprawdzi także, czy projekt jest kompletny i nie zagraża bezpieczeństwu. Dopiero po upewnieniu się, że planowana nieruchomość jest zgodna z obowiązującymi przepisami, wyda pozytywną opinię pozwalającą na rozpoczęcie budowy.

Ile trzeba czekać na pozwolenie budowlane?

Ile czasu mają urzędnicy na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę? Standardowo termin wynosi do 30 dni od chwili złożenia wniosku przez petenta. W sytuacjach spornych czas oczekiwania może zostać wydłużony do 65 dni. Żeby nie ryzykować, że firma budowlana będzie musiała jeszcze dłużej czekać na rozpoczęcie prac, należy zadbać o to, by wniosek był prawidłowo wypełniony, a dokumentacja kompletna.
Należy pamiętać, że żeby pozwolenie budowlane stało się prawomocne, musi upłynąć 14 dni od chwili jego wydania. W tym terminie możliwe jest złożenie odwołania, po czasie – dokument uprawomocnia się. Wydane pozwolenie budowlane ma ważność 3 lat i w tym czasie należy rozpocząć prace budowlane.

Dodaj komentarz